English
Chemicals

Chemicals

Chemikálie Parametr Rozmezí
Aktivní uhlí CW 20    
Bentonit 75 sypná hmotnost 
zbytek na sítě 0,315
0,850 g/cm3
max. 1%
Benzoan sodný obsah hlavní složky
vlhkost
obsah těžkých kovů
min. 99,0% 
max.1,5%
max. 10 ppm
Disiřičitan sodný (pyrosiřičitan) obsah Na2S2O3 96,0 - 98,0%
Dusitan sodný - RW obsah NaNO2
vlhkost
nerozp. podíl ve vodě
min. 98,7%
max. 0,2%
max. 0,005%
Dusitan sodný - U bez ACA obsah NaNO2
vlhkost
nerozp. podíl ve vodě
min. 98,7%
max. 0,2%
max. 0,005%
Hydroxid draselný obsah KOH
obsah uhličitanu (jako K2CO3)
min. 88,0%
max. 2%
Hydroxid sodný mikroperle obsah NaOH
obsah Na2CO2
min.98,5%
max. 0,5%
Hydroxid sodný perle obsah NaOH
obsah Na2CO3
min. 98,5%
max. 0,5%
Chlorid amonný obsah NH4Cl
ztráta sušením při 105°C
nerozpustné látky
min.99,5%
max.0,5%
max. 0,02%
Chlorid draselný obsah KCl min. 99,0%
Chlorid nikelnatý obsah Ni
obsah nerozp. látek v H2SO4
obsah Fe
obsah Cu
obsah Pb
obsah Zn
obsah Cd
obsah As
min. 24%
0,01% max.
< 0,001%
< 0,001%
< 0,0005
< 0,0005
< 0,001%
< 0,001%
Chlorid sodný
(přesívaný nejodidovaný)
obsah NaCl
vlhkost
sypná váha
99,5 % min.
0,015% max.
1,250 g/dm3
Chlorid zinečnatý pevný čistý obsah ZnCl2
obsah síranů
Cd, Cu, Pb
98,0% min.
0,05% max.
Kryolit    
Kyanid draselný    
Kyanid měďný    
Kyanid sodný    
Kyanid stříbrnodraselný    
Kyanid zinečnatý    
Kyselina boritá obsah H3BO3
ner.látk ve vodě
min. 99,9%
50 - 120 ppm
Kyselina citronová obsah kyseliny citronové min. 99,5%
Kyselina dusičná obsah HNO3 59,0 - 61,0%
Kyselina fosforečná termická 75% obsah H3PO4
hustota v g/cm3
74,5 - 76,0%
1,57 - 1,59
Kyselina šťavelová čistá nerozpustný zbytek ve vodě
obsah Cl
max. 0,01%
max. 0,003%
Metasilikát sodný • 5H2O obsah Na2O
obsah SiO2
obsah sušiny
28,1 - 29,5%
28,0 - 29,4%
56,5 - 58,5%
Olej silikonový 200 viskozita kinematická při 25°C 
hustota v g/cm3
190 - 205
0,965 -0,970
Oxid chromový obsah CrO3
obsah ner.l. ve vodě
obsah síranú
99,7% min.
0,02% max.
0,06% max.
Oxid zinečnatý-zinková běloba, Pb. 0,007% max. obsah ZnO
obsah Pb
obsah Cu
obsah Fe
Cd
99,95% min.
0,005% max.
0,0001% max.
0,0005% max.
< 0,0005%
Oxid zinečnatý-zinková běloba, Pb. 0,004% max obsah ZnO
obsah Pb
obsah Cu
Cd
> 99,6
< 0,04%
< 0,002%
< 0,004%
Síran cínatý obsah SnSO4
obsah Sn
99,0% min.
55,0% min.
Síran měďnatý • 5H2O - modrá skalice obsah CuSO4 • 5H20
obsah Cu
obsah ner.látek ve vodě
obsah As
97,5% min.
24,80% min.
0,05% max.
0,005% max.
Síran nikelnatý galvanický obsah niklu
obsah zinku
obsah mědi
obsah ner. l. v H2SO4
22,0% min.
0,001% max.
0,0005% max.
0,005% max.
Síran zinečnatý • 7H2O obsah ZnSO4 • 7H2O
obsah Pb
obsah Cd
min. 99,5%
max. 0,001%
0,01% max
Síran železitý - 40%    
Tabletovaná regenerační sůl    
Thiosíran sodný obsah thiosíranu sod.
obsah ner. látek v H2O
99,0% min.
0,05% max.
Uhličitan sodný kalcinovaný obsah Na2CO3
obsah NaCl
99,0% min.
0,25% max.
Vídeňské vápno obsah CaO
obsah MgO
vlhkost
ca. 58,5%
ca. 39,0%
ca. 0,6%
Zinkový prach P4 obsah zinku
kovový Zn
obsah olova
obsah železa
průměr zrna
99,0% min.
min. 96,5%
0,003% max.
0,002% max.
3,4 - 3,9 um

 

Anody Parametr Rozmezí
Stříbro obsah Ag
obsah doprovod. prvků
99,95% min.
0,05% max
Zinek obsah Zn min. 99,995%
Nikl obsah Ni min. 99,9%
Cín obsah Sn min. 99,9%