zobrazit detailyskrýt detaily

Galvanotechnické tabulky


Elektrochemické vylučování kovů při 100% proudové výtěžnosti

Teploty tání některých kovů

Složení, hustoty a teploty tání některých slitin

Výpočet tloušťky povlaku

Výpočet spotřeby vody na oplachy

Rozpustnost chemických látek ve vodě při 20 °C

Výpočet koncentrace stanovované látky při přímé titraci

Standardní tlumivé roztoky pro kalibraci pH metrů

Acidobazické indikátory